Oikeustiede:oikeusministeriön lainvalmisteluosasto

  Tieteen termipankista

  oikeusministeriön lainvalmisteluosasto

  oikeusministeriön lainvalmisteluosasto
  oikeusministeriön lainsäädäntöosasto
  Määritelmä vuosina 1960-2019 toiminut oikeusministeriön lainvalmisteluun erikoistunut osasto, joka osallistui myös muiden ministeriöiden lakihankkeisiin, tarkasti säädösehdotuksia, vastasi valtioneuvoston lainvalmistelun yleisestä kehittämisestä ja toimi asiantuntijana EU-oikeuden alalla
  Selite

  Oikeusministeriön lainvalmisteluosasto oli vuonna 1884 perustetun lainvalmistelukunnan perillinen. Vuonna 1923 lainvalmistelukunta liitettiin oikeusministeriöön, jossa se toimiston muodossa säilyi edelleen tosiasiallisesti pysyvänä komiteana. Vuonna 1960 oikeusministeriöön perustettiin erillinen osastopäällikön johtama lainsäädäntöosasto, jonka toimistona – jaostoihin jakautuneena – lainvalmistelukunta säilyi vuoden 1977 loppuun. Vuoden 1978 alusta lainsäädäntöosaston nimi muutettiin lainvalmisteluosastoksi.

  Oikeusministeriön tehtävänä on lainvalmistelu valtiosääntöoikeuden, yleisen hallinto-oikeuden, yksityisoikeuden sekä rikos- ja prosessioikeuden aloilla. Sillä on myös yleistoimivalta muihin lainsäädäntöasioihin, jotka eivät kuulu toisen ministeriön toimialaan. Lisäksi ministeriölle kuuluu valtioneuvoston lainvalmistelun kehittäminen ja EU-oikeudellinen neuvonta. Vastuu näiden tehtävien hoidosta oli aikaisemmin lainvalmisteluosastolla. Erillinen lainvalmisteluosasto lakkautettiin oikeusministeriön organisaatiouudistuksen yhteydessä vuonna 2019.

  Lainvalmisteluosastosta (ja Oikeusministeriön lainvalmisteluosaston julkaisuja -sarjasta) käytetään oikeudellisissa teksteissä yleensä lyhennettä Lavo (vaihtoehtoisia kirjoitusasuja LaVO, LAVO).
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Matti Niemivuo

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  NiemivuoM2008, EIF-V, s. 566 ja 688-699

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 27.5.2024: Oikeustiede:oikeusministeriön lainvalmisteluosasto. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:oikeusministeriön lainvalmisteluosasto.)