TyyniläM1984

    Tieteen termipankista

    TYYNILÄ, M.: Säädöskielestä. Kielikello 3/1984 s. 43–47.