JaakkolaR1984

    Tieteen termipankista

    JAAKKOLA, R.: Lainvalmistelijat 1884–1984. Teoksessa Lainvalmistelun historiaa (toim. Kivivuori, A. ja Vettenranta, L.). 1984.