Oikeustiede:laiminlyöntikanne

  Tieteen termipankista

  laiminlyöntikanne

  laiminlyöntikanne
  Määritelmä Euroopan unionin tuomioistuimessa esitettävä kanne, jolla pyritään osoittamaan jonkin unionin toimielimen laiminlyöneen velvollisuuttaan toimia
  Selite

  Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 265 artiklan mukaan jos Euroopan parlamentti, Eurooppa-neuvosto, neuvosto, Euroopan komissio, Euroopan keskuspankki, tai muu unionin elin tai laitos on perussopimusten vastaisesti laiminlyönyt ratkaisun tekemisen, sitä vastaan voidaan nostaa kanne. Kanteen voi nostaa vain sen jälkeen, kun kaksi kuukautta on kulunut siitä, kun kyseiselle elimelle on annettu kehotus ratkaista asia. Itse kanne tulee jättää viimeistään neljän kuukauden kuluessa ratkaisu kehotuksen antamisesta.

  Jäsenvaltiot ja muut unionin toimielimet ovat ns. etuoikeutettuja kantajia. Nämä voivat nostaa laiminlyöntikanteen riippumatta säädöksen luonteesta, jonka antamatta jättäminen johtaa kanteeseen. Luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö voi nostaa kanteen vain, jos laiminlyönti koskee hänelle osoitettua säädöstä, ja antamatta jätetty säädös on muu kuin suositus tai lausunto.

  Unionin tuomioistuin ei voi itse toimia velvoitteensa laiminlyöneen elimen puolesta. Sen ratkaisu toteaa laiminlyönnin, ja antaa laiminlyönnin tehneelle toimielimelle kohtuullisen ajan laiminlyönnin korjaamiseksi. Unionin tuomioistuin ratkaisee etuoikeutettujen kantajien nostamat laiminlyöntikanteet. Unionin yleinen tuomioistuin ratkaisee luonnollisten henkilöiden ja oikeushenkilöiden nostamat kanteet.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Samuli Miettinen

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  ArnullA2006, Graig&DeBúrga2011, OjanenT2010, RaitioJ 2010

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 9.12.2023: Oikeustiede:laiminlyöntikanne. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:laiminlyöntikanne.)