RaitioJ2010

    Tieteen termipankista
    (Ohjattu sivulta Lähde:RaitioJ 2010)

    RAITIO, J.: Eurooppaoikeus ja sisämarkkinat, toinen uudistettu painos, Helsinki, Talentum, 2010.