Oikeustiede:Euroopan komissio

  Tieteen termipankista

  Euroopan komissio

  Euroopan komissio
  Määritelmä Euroopan unionin toimielin, joka edustaa koko Euroopan unionia ja puolustaa sen etuja
  Selite

  Euroopan komission muodostavat sen 28 jäsentä, joita kutsutaan komissaareiksi, sekä komission vakituinen henkilökunta.

  Komissio valvoo Euroopan unionin lainsäädännön soveltamista jäsenmaissa. Mikäli se katsoo, että jäsenmaa ei sovella säädöstä, se lähettää jäsenmaan hallitukselle kirjeen pyytäen asian korjaamista. Viime kädessä komissio voi viedä asian Euroopan unionin tuomioistuimen ratkaistavaksi.

  Komissio edustaa Euroopan unionia kansainvälisissä yhteyksissä ja käyttää unionin yksinomaista toimivaltaa yhteisessä kauppapolitiikassa edustaen näin myös jäsenvaltioitaan kauppaneuvotteluissa kolmansien maiden kanssa.

  Tehdessään aloitteita lainsäädännöksi komissio toimii toissijaisuusperiaatetta ja suhteellisuusperiaatetta noudattaen.

  Käytetyt lähteet: Euroopan unioni, Euroopan komissio, http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/european-commission/index_fi.htm, haettu 29.9.2014
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Matti Kauppi

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  JääskinenN2007, EeckhoutP2011

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 30.11.2023: Oikeustiede:Euroopan komissio. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:Euroopan komissio.)