Oikeustiede:kansalaisaloite

  Tieteen termipankista

  kansalaisaloite

  kansalaisaloite
  Määritelmä vähintään viidelläkymmenellä tuhannella äänioikeutetulla Suomen kansalaisella oleva oikeus tehdä eduskunnalle aloite lain säätämiseksi (perustuslain 53 §)
  Selite

  Kansalaisaloitteen vireillepanijana voi olla yksi tai useampi äänioikeutettu Suomen kansalainen. Aloitteen vireillepanijan on nimettävä vähintään yksi edustaja ja varaedustaja.

  Aloitteen vireillepanija sekä edustajan ja varaedustajan yhteystiedot on ilmoitettava asioinnin yhteydessä Väestörekisterikeskukselle, oikeusministeriölle ja eduskunnalle aloitetta koskevaa yhteydenpitoa varten.

  Kansalaisaloite sisältää lakiehdotuksen tai ehdotuksen lainvalmisteluun ryhtymisestä sekä ehdotuksen perustelut. Aloitteella on oltava sen sisältöä kuvaava otsikko.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Ilkka Saraviita

  Lähikäsitteet


  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 22.4.2024: Oikeustiede:kansalaisaloite. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:kansalaisaloite.)