Oikeustiede:julkinen valta

From Tieteen termipankki

julkinen valta

julkinen valta
Definition 1) toimivalta päättää yksipuolisesti yksityisen oikeusasemaan vaikuttavista toimista; 2) hallintotehtäviä hoitavat toimielimet
Explanation

1) Julkisen vallan käytön voimakkuudessa ja sen käytön yksipuolisuudessa on aste-eroja. Vahvinta on välittömän pakon käyttäminen, jota sisältyy erityisesti poliisin voimakeinoihin ja välittömään hallintopakkoon. Merkittävää julkisen vallan käyttöä sisältyy myös hallintosanktion määräämiseen. Olennaista julkista valtaa käytetään hallinnollisessa sääntelyssä, etenkin rajoittavia ja velvoittavia hallintopäätöksiä tehtäessä. Etujen ja oikeuksien jakamiseen sisältyvä julkisen vallan käyttö perustuu muun muassa mahdollisuuteen evätä tietty etu ja valvoa sen käyttöä. Merkittävää julkisen vallan käyttöä sisältäviä tehtäviä voidaan perustuslain 124 §:n mukaan antaa vain viranomaisille.

2) Julkisella vallalla tarkoitetaan hallintotehtäviä hoitavia viranomaisia ja toimielimiä riippumatta siitä, käyttävätkö ne toiminnassaan suoranaista julkista valtaa. Perustuslain 22 §:n mukaan julkisen vallan on turvattava perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen. Tämä turvaamisvelvoite kohdistuu erityisesti valtioon, kuntiin ja välillisen julkishallinnon toimielimiin.
Additional Information
Kirjoittaja: Olli Mäenpää

Related ConceptsReferences

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 5.12.2022: Oikeustiede:julkinen valta. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:julkinen valta.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →SLYpalkki.jpg