Oikeustiede:hallintotehtävä

  Tieteen termipankista

  hallintotehtävä

  Tarkastele käyttöesimerkkejä
  hallintotehtävä
  Määritelmä julkinen tehtävä, joka liittyy lain toimeenpanoon, yksityisten velvollisuuksia ja etuja koskevaan päätöksentekoon tai julkisen palvelun toteuttamiseen
  Selite Hallintotehtävien toteuttamiseen sisältyy tai liittyy julkisen vallan käyttöä. Vahvimmillaan se on hallinnollista sääntelyä ja valvontaa toteutettaessa, mutta myös julkisiin palveluihin ja hallinnon ylläpitoon voi liittyä julkisen vallan käytön elementtejä. Perustuslain 124 §:n mukaan lähtökohtana on, että julkisten hallintotehtävien hoitaminen kuuluu viranomaisille.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Olli Mäenpää

  Lähikäsitteet


  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 17.7.2024: Oikeustiede:hallintotehtävä. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:hallintotehtävä.)