Oikeustiede:hallinnollinen sääntely

  Tieteen termipankista

  hallinnollinen sääntely

  Tarkastele käyttöesimerkkejä
  hallinnollinen sääntely
  Määritelmä viranomaisen päätöksenteko, jossa lakia soveltaen päätetään, mihin yksityinen henkilö tai yhteisö on oikeutettu tai velvoitettu
  Selite Hallinnollista sääntelyä toteutetaan useimmiten tekemällä hallintotoimia, pääasiassa kirjallisia hallintopäätöksiä. Hallinnollinen sääntely sisältää usein rajoituksia tai velvoituksia, mutta myös oikeuksia perustava tai vahvistava eli edunsuova päätöksenteko on siinä yleistä. Hallinnollinen sääntely voi sisältää valvontaan liittyvän velvoitteen, kuten täytäntöönpanomääräyksen tai pakkokeinouhkan. Hallinnolliseen sääntelyyn voi kuulua myös lainsäädäntövallan alaan kuuluvia normeja, jos lainsäädäntövaltaa on siirretty viranomaiselle.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Olli Mäenpää

  Lähikäsitteet


  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 17.7.2024: Oikeustiede:hallinnollinen sääntely. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:hallinnollinen sääntely.)