Oikeustiede:fundamentaalisäädös

  From Tieteen termipankki

  fundamentaalisäädös

  fundamentaalisäädös
  Definition perustava säädösvaikutteinen asiakirja (kuten Katolisen kirkon "Lex Ecclesiae Fundamentalis") jonkin instituution toiminnalle. Suomen valtiosääntöoikeudessa fundamentaalisäädöksen käsittein voidaan luonnehtia perustuslakia.
  Explanation

  Eri instituutiot pyrkivät strukturoiman rakenteensa asettamalle perustavassa asemassa olevalle asiakirjalle tai säädökselle (mm. yhdistyksen säännöt, osakeyhtiön yhtiöjärjestys, kirkkolaki, Ahvenanmaan itsehallintolaki tai perustuslaki) korostetun vahvan ja pysyvyyttä alleviivaavan statuksen. Valtiosäännön fundamentaalisäädöksen erikoisasemaa voivat korostaa mm. säädöksen muuttamisvaatimusten asettaminen sidokseen määräenemmistösäännösten järjestelmään ja erilaiset legitimointimenetelmät kuten kansanäänestys. Eräät fundamentaalisäädökset sidotaan muuttamattomuutta tarkoittavin vaikutuksin johonkin ylipositivistiseen tekijään kuten säädöksen antajaan tai sakraaliasiakirjaan (kuten Raamattu ja Koraani).

  Suomen perustuslain erikoisasema näkyy sen johtolauseessa olevasta viittauksesta perustuslainsäätämismenettelyn käyttämiseen sekä 130 §:ssä olevasta toteamuksesta lain asemasta perustuslakina.
  Additional Information
  Kirjoittaja: Ilkka Saraviita

  Related Concepts


  References

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 27.9.2023: Oikeustiede:fundamentaalisäädös. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:fundamentaalisäädös.)