Oikeustiede:budjettikuri

From Tieteen termipankki

budjettikuri

budjettikuri
Definition Euroopan talousunionin vahvistamiseksi sovitut euroalueen toimenpiteet julkisen talouden rakenteellisen alijäämän enimmäismäärästä, velvoitteesta säätää lainsäädännössä sitovasti tämän enimmäismäärän noudattamisesta kansallisissa budjettimenettelyissä sekä automaattisesta talouden poikkeamiin puuttuvasta korjausmekanismista samoin kuin velvoitteesta vähentää julkisen talouden velkaa.
Explanation

Eduskunnan perustuslakivaliokunta arvioi talous- ja rahaliiton vakaudesta, yhteensovittamisesta sekä ohjauksesta ja hallinnasta tehdyn sopimuksen säännöksiä eduskunnan budjettivallan näkökulmasta ja ylipäätään valtiontaloudellisen päätösvallan kannalta. Sopimuksen määräykset rajoittavat perustuslain 3 §:n 1 momentin ja 7 luvun säännösten mukaan eduskunnalle kuuluvaa budjettivaltaa estämällä eduskuntaa hyväksymästä talousarvioita, jotka heikentävät sopimuksen vastaisesti Suomen julkisen talouden rahoitusasemaa.

Budjettikuria sääntelevällä sopimuksen säännöksissä asetetut velvoitteet tasapainoisesta budjetoinnista olivat perustuslakivaliokunnan mukaan ainakin pääosin vakaus- ja kasvusopimusta ja sen perusteella jo annettua EU-normistoa vastaavia. Vakaus- ja kasvusopimuksen mukaisesti budjettikurivelvoite kohdistuu julkiseen talouteen kokonaisuudessaan eli valtiontalouteen, kuntatalouteen ja työeläkerahastoihin. Julkisen talouden rakenteellinen eli suhdannekorjattu alijäämä rajoitettiin kuitenkin sopimuksessa enintään 0,5 prosenttiin bruttokansantuotteesta, kun se alkuperäisen vakaus- ja kasvusopimuksen mukaan sai olla enintään 1 prosentti bruttokansantuotteesta. Tämä ei kuitenkaan merkinnyt Suomen osalta olennaista tiukennusta (ks. PeVL 24/2011 ja 37/2012) joten uuden velvoitteen voimaansaattaminen voitiin toteuttaa tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä.
Additional Information
Kirjoittaja: Ilkka Saraviita

Related ConceptsReferences

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 27.1.2023: Oikeustiede:budjettikuri. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:budjettikuri.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →SLYpalkki.jpg