Oikeustiede:budjettiriihi

  Tieteen termipankista

  budjettiriihi

  budjettiriihi
  Määritelmä eduskunnalle annettavan valtion vuotuisen talousarvioesityksen valmistelun viimeinen vaihe (ennen päätöstä talousarvioesityksestä valtioneuvoston yleisistunnossa) vapaamuotoisessa, kaikkien valtioneuvoston jäsenten muodostamassa ministeriryhmässä
  Selite Eri ministeriöiden talousarvioehdotusten pohjalta talousarvioesitykset kerätään yhteen. Valtiovarainministeriön kannanoton pohjalta käydään ministereiden ja valtiovarainministeriön johdolla ministeriöittäin neuvottelukierros, jossa pyritään ratkaisemaan mahdolliset erimielisyydet määrärahojen mitoituksesta. Neuvottelukierroksen jälkeen elokuussa koko hallitus käsittelee valtiovarainministeriön laatimaa talousarvioehdotusta budjettiriihessään, joka nykyisin kestää pari kolme päivää. Budjettiriihessä hallitus asiallisesti hyväksyy talousarvioesityksensä sisällön. Kysymyksessä ei ole oikeudellisesti säännelty päätöksenteon foorumi vaan hallituksen iltakouluun rinnasteinen tärkeimpien poliittisten päätösten valmisteluelin.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Ilkka Saraviita

  Lähikäsitteet


  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 22.4.2024: Oikeustiede:budjettiriihi. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:budjettiriihi.)