Oikeustiede:euroryhmä

From Tieteen termipankki

euroryhmä

euroryhmä
Definition euroa valuuttanaan käyttävien EU:n jäsenvaltioiden valtiovarainministereistä ja EU:n komission edustajasta koostuva neuvotteluryhmä
Explanation

Euroryhmä on euroalueen valtiovarainministereistä koostuva ryhmä, joka edistää jäsenvaltioiden yhteistoimintaa euroon liittyvissä asioissa. Valtiovarainministerien lisäksi ryhmään kuuluu edustajat Euroopan komissiosta ja Euroopan keskuspankista.

Euroryhmä kokoontui ensimmäisen kerran vuonna 1997. Aluksi ryhmän puheenjohtajana toimi EU:n neuvoston puheenjohtajamaan valtiovarainministeri, tai puheenjohtajuuskierrossa seuraava sopiva, jos puheenjohtajamaa ei ollut euroalueessa. 2004 euroryhmään päätettiin valita pysyvä puheenjohtaja kaksivuotiseksi kaudeksi. Euroryhmä kokoontuu yleensä päivää ennen Ecofin-neuvoston kokousta. Ecofin-neuvosto on osa Euroopan unionin neuvostoa. Euroryhmä sai oikeudellisesti vahvistetun aseman Lissabonin sopimuksen pöytäkirjassa 14 toteamuksella, että ne EU:n jäsenvaltiot, joiden valuuttana on euro, kokoontuvat epävirallisesti: "Article 1: The Ministers of the Member States whose currency is the euro shall meet informally. Such meetings shall take place, when necessary, to discuss questions related to the specific responsibilities they share with regard to the single currency. The Commission shall take part in the meetings. The European Central Bank shall be invited to take part in such meetings."

"Epävirallisesta", näennäisesti vain keskustelevasta luonteestaan huolimatta euroryhmän toimintaan sovelletaan perustuslain 93.2 §:n säännöstä valtioneuvoston vastuuasemasta Euroopan unionissa tehtävien päätösten kansallisessa valmistelussa, 96 §:n säännöstä eduskunnan osallistumisesta Euroopan unionin asioiden kansalliseen valmisteluun sekä 97 §:n säännöstä eduskunnan tietojensaantioikeudesta kansainvälisissä asioissa.

Euroryhmä on kehittynyt merkittäväksi päätöksentekoelimeksi ERVV:n ja ERVM:n puitteissa.

Käytetyt lähteet: http://en.wikipedia.org/wiki/Eurogroup, http://fi.wikipedia.org/wiki/Euroryhmä, ERVV-toimikunnan mietintö. Eduskunnan keskuskanslian julkaisuja 1/2012.
Additional Information
Kirjoittaja: Ilkka Saraviita

Related Concepts


References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 23.3.2023: Oikeustiede:euroryhmä. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:euroryhmä.)

SLYpalkki.jpg