Oikeustiede:asumisoikeuden päättyminen

  Tieteen termipankista

  asumisoikeuden päättyminen

  asumisoikeuden päättyminen
  Määritelmä Asumisoikeuden päättymisellä tarkoitetaan sitä, että asumisoikeuden haltija menettää oikeutensa huoneiston käyttämiseen eikä asumisoikeuden luovuttaja ole velvollinen pitämään huoneistoa asumisoikeuden haltijan käytössä. Kumpikin osapuoli vapautuu velvoitteistaan.
  Selite

  Asumisoikeuden haltija voi luovuttaa koska tahansa oikeutensa. Talonomistaja on velvollinen lunastamaan sen, ellei ostajaa löydy kolmessa kuukaudessa (laki asumisoikeusasunnoista 23 §). Asumisoikeustalon omistajan velvollisuutena on huolehtia siitä, että sillä on käytössä lunastamiseen joko rahastoituna tai muuten niin paljon rahaa, ettei varojen käyttäminen loukkaa velkojan oikeutta (laki asumisoikeusasunnoista 26 a §). Luovutushinnasta on säädetty lain 24 §:ssä. Se saa olla asumisoikeusmaksu rakennushintaindeksillä korotettuna. Siihen voidaan lisätä huoneistoon mahdollisesti tehtyjen parannusten arvo luovutushetken mukaan laskettuna, mutta ei esimerkiksi käyttövastikkeen mukana maksettuja korvauksia talonomistajan pääomamenoista.

  Asumisoikeussopimusta ei voi irtisanoa. Se voidaan kuitenkin purkaa, mikäli asumisoikeuden haltija rikkoo laissa säädetyllä tavalla sopimukseen perustuvia velvoitteitaan (laki asumisoikeusasunnoista 36 §). Myös asumisoikeuden haltijan konkurssi voi johtaa siihen, että talon omistaja saa oikeuden purkaa asumisoikeussopimuksen (laki asumisoikeusasunnoista 33 §). Asumisoikeuden haltijan purkamisoikeudesta ei ole omaa säännöstä. Sitä ei tarvitakaan, koska asumisoikeuden haltija voi edellä esitetyn tavoin milloin tahansa myydä asumisoikeutensa.

  Asumisoikeus voi päättyä myös huoneiston tuhoutumisen tai sen käytön kieltämisen vuoksi (laki asumisoikeusasunnoista 10 §). Jos huoneiston tuhoutuminen johtuu talon omistajan huolimattomuudesta, esimerkiksi velvollisuuksien laiminlyönnistä, asumisoikeuden haltijalla on oikeus saada korvausta hänelle aiheutuneesta vahingosta.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Ari Saarnilehto

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  KartioL2001, SaarnilehtoA2012

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 2.12.2023: Oikeustiede:asumisoikeuden päättyminen. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:asumisoikeuden päättyminen.)