Oikeustiede:Suomen säädöskokoelma

  Tieteen termipankista

  Suomen säädöskokoelma

  Tarkastele käyttöesimerkkejä
  Suomen säädöskokoelma
  Määritelmä kansallisten lakien ja asetusten kokoelma, joka käsittää lisäksi Suomen tekemien kansainvälisten sopimusten sarjan
  Selite

  Vuoden 2000 perustuslain mukaan säädökset, kuten lait ja asetukset, julkaistaan Suomen säädöskokoelmassa. Suomen säädöskokoelma perustettiin vuonna 1860, jolloin sen nimenä oli "Suomen asetuskokoelma". Nykyisen nimensä kokoelma sai vuonna 1981. Aikaisemmin Suomessa noudatettiin hyvin muodollista käsitystä säädösten julkaisemisesta: vain Suomen säädöskokoelmassa julkaistut säädökset olivat virallisia ja ne voitiin julkaista vain siinä muodossa, jossa ne oli päätetty. Sen vuoksi kaikki lakikirjat ja muut lakikokoelmat olivat vain epävirallisia.

  Säädöskokoelmaa julkaistiin kirjallisessa muodossa aina vuoteen 2011 saakka, jolloin luovuttiin painettujen säädösten julkaisemisesta ja pääasialliseksi julkaisumuodoksi tuli internetissä julkaistava sähköinen versio. Muutoksen tarkoituksena oli ennen muuta nopeuttaa säädösten julkaisemista ja selkiyttää sähköisten säädösaineistojen käyttöä. Suomen säädöskokoelmassa julkaistaan muitakin oikeudellisia tekstejä kun vain säädöksiä. Näitä ovat esimerkiksi kuntajaon muutokset ja maan hallituksen vaihdokset.

  Myös kansainväliset sopimukset julkaistaan Suomen säädöskokoelmassa. Niillä on kuitenkin oma sarjansa (Suomen säädöskokoelman sopimussarja, lyh. SopS).
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Matti Niemivuo

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  Jyränki&Husa2012, s. 237, EIF-V, s. 890-891

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 14.7.2024: Oikeustiede:Suomen säädöskokoelma. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:Suomen säädöskokoelma.)