Oikeustiede:säädöksen nimike

  Tieteen termipankista

  säädöksen nimike

  säädöksen nimike
  Määritelmä jokaisella säädöksellä on virallinen nimike, jolla sen erottaa muista säädöksistä
  Selite

  Säädöksellä tulee olla nimi, jota lakikielessä kutsutaan nimikkeeksi. Sen tulisi olla lyhyt, iskevä ja lain sisältöä mahdollisimman hyvin kuvaava. Nimikkeitä on kahta lajia: yhdyssananimikkeitä (esim. kuntalaki) tai muotoa "laki siitä ja siitä" (esim. laki valtioneuvostosta).

  Eräiden lakien nimikkeistä ei suoraan näy, että kysymyksessä on laki. Vuoden 2000 perustuslailla kumotut "Suomen Hallitusmuoto" ja "valtiopäiväjärjestys" ovat tästä tyypillisiä esimerkkejä. Myös kaari-nimisiä lakeja on perinteisesti voimassa (esim. perintökaari). Myös 1800- ja 1900-luvulla säätyvaltiopäivillä hyväksytyt asetukset olivat lakeja (esimerkiksi maalais- ja kaupunkikuntien kunnallisasetukset).

  Usein virallisen nimikkeen sijasta käytetään lyhyempää kutsumanimikettä. Esimerkiksi "Suomen perustuslaista" puhuttaessa käytetään ilmaisua "vuoden 2000 perustuslaki" tai vain yksinkertaisesti "perustuslaki". Yleisesti käytetään myös nimikettä "julkisuuslaki" (laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta). Lakikirjoissa sekä oikeustieteellisissä ja muissa teksteissä käytetään myös nimikkeiden lyhenteitä. Useat näistä ovat lakimiehelle ja muillekin tuttuja, esimerkiksi RL (rikoslaki) ja OK (oikeudenkäymiskaari).

  Muutoslakien nimikkeet ovat aina muotoa "laki sen ja sen lain muuttamisesta" (esim. laki kuntalain muuttamisesta). Jos kysymys on vain yhden tai kahden pykälän muuttamisesta, yksilöidään nämä nimikkeessä (esim. laki kuntalain 4 ja 5 §:n muuttamisesta).

  Vuoden 2000 perustuslaki muutti useiden asetusten nimikkeiden kirjoittamistapaa. Nykyisin asetuksesta tulee käydä ilmi, onko kysymyksessä tasavallan presidentin, valtioneuvoston vai jonkin ministeriön antama asetus. Sen vuoksi sellainen aikaisemmin käytössä ollut nimike, kuten "kieliasetus" ei enää käy. Nimikkeen tulee olla esimerkiksi seuraava: "valtioneuvoston asetus kielilain täytäntöönpanosta".

  Käytetyt lähteet: Lainkirjoittajan opas 2013, http://oikeusministerio.fi/fi/index/julkaisut/julkaisuarkisto/1378370560107.html
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Matti Niemivuo

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  NiemivuoM2008

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 13.6.2024: Oikeustiede:säädöksen nimike. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:säädöksen nimike.)