Kirjallisuudentutkimus:paradoksi

  Tieteen termipankista

  paradoksi

  paradoksi
  Määritelmä näennäisesti mahdoton tai ristiriitainen ilmaisu, joka paljastaa kohteestaan jotakin vakiintuneista käsityksistä poikkeavaa
  Selite

  Paradoksaalisia ovat esim. Raamatun lause "joka löytää elämänsä, kadottaa sen; ja joka kadottaa elämänsä minun tähteni, hän löytää sen" (Matt. 10: 39) ja William Shakespearen toteamus näytelmässä Julius Caesar "pelkurit kuolevat moneen kertaan ennen kuolemaansa".

  Paradokseja harrastivat jo antiikin kreikkalaiset ja roomalaiset; varsinkin Cicero oli niihin mieltynyt. Keskiajalla paradoksit olivat keskeisessä asemassa puhetaidon opetuksessa. Paradokseja, varsinkin oksymoroneja ovat viljelleet mm. 1600-luvun metafyysikkorunoilijat. Erityisesti John Donne on kuuluisa paradokseistaan; esim. hänen runossaan "The Progress of the Soul" (1601, "Sielun vaellus") todetaan, että pahojen ihmisten toiminta merkitsee usein inhimillisen edistyksen alkua. Niinkin erilaisissa kirjallisuuden muodoissa kuin uskonnollisessa lyriikassa, romantiikan ajan runoudessa, nonsenserunoudessa ja absurdissa draamassa on hyödynnetty paradokseja. Tunnettuja paradoksien viljelijöitä ovat myös John Milton, Voltaire, Heinrich Heine, Oscar Wilde, G. B. Shaw ja T. S. Eliot. William Hazlitt on nimittänyt Alexander Popen tuotantoa paradoksin runoudeksi. Friedrich Schlegel ja Thomas De Quincey esittivät 1800-luvulla, että paradoksi on runouden elinvoimainen elementti, joka heijastaa ympäröivän maailman paradoksaalista luonnetta. Paradoksien käyttöä runoudessa ovat sittemmin tutkineet etenkin uuskriitikot. Cleanth Brooks väittää teoksessaan The Well-Wrought Urn (1947), että runouden kieli on olennaisesti paradoksin kieltä. Hänen mukaansa kirjailijan on juuri paradoksien avulla mahdollista ilmaista kompleksista kokemusta.
  Lisätiedot Kreikan paradokson=poikkeus, paradoksi. Ks. myös paradoksi filosofiassa.

  Erikieliset vastineet

  paradojaespanja (español)
  paradossoitalia (italiano)
  paradoxeranska (français)
  Paradoxsaksa (Deutsch)
  Paradoxonsaksa (Deutsch)

  Käytetyt lähteet

  HosiaisluomaY2003

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 23.2.2024: Kirjallisuudentutkimus:paradoksi. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Kirjallisuudentutkimus:paradoksi.)