Kirjallisuudentutkimus:life writing

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

life writing

life writing
Definition omaelämäkerrallisen kirjoittamisen suuren lajikirjon kokoava yläkäsite
Explanation Kun perinteinen omaelämäkerta tarkastelee mennyttä jälkikäteen kronologisesti alkutilanteesta loppua kohden edeten, life writing keskittyy menneen lisäksi myös tekijänsä nykyelämään ja identiteettiin epälineaarisesti ja jopa tapahtumia ennakoiden. Life writing sijoittuu laajemmalle aika-akselille kuin tapahtumahistoriaa toistava kertomus. Keskeistä sille on subjektiin itseensä viittaavuus ja itsensä esillepano (self-referentiality, self-presentation) sekä erilaisia ilmaisumuotoja ottava innovatiivinen ote. Smith & Watsonin (2010) mukaan life writing kattaa kuusikymmentä erilaista omaelämäkerrallisuuden alalajia. Käsitteen käyttönotto merkitseekin siirtymää genrekäsityksestä erilaisiin diskursseihin ja toiminnallisiin käytänteisiin, jotka painottavat aiempaa selvemmin henkilökohtaisten muistojen ja omakohtaisten kokemusten jakamista ja niiden kautta vaikuttamista. Life writingin performatiivisuus ja narratiiviset aktit ovat omiaan luomaan paikan, jossa subjektipositioita ja identiteettejä koodataan, vahvistetaan ja rakennetaan; kysymyksessä on sanallinen toiminta ja suorittaminen pelkän raportoinnin tai kuvailemisen asemesta.

Equivalents

life writingenglanti

Related Concepts

Sources

SmithS&WatsonJ2010

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 20.6.2021: Kirjallisuudentutkimus:life writing. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Kirjallisuudentutkimus:life writing.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →