Kirjallisuudentutkimus:life writing

  Tieteen termipankista

  life writing

  life writing
  Määritelmä omaelämäkerrallisen kirjoittamisen suuren lajikirjon kokoava yläkäsite
  Selite Kun perinteinen omaelämäkerta tarkastelee mennyttä jälkikäteen kronologisesti alkutilanteesta loppua kohden edeten, life writing keskittyy menneen lisäksi myös tekijänsä nykyelämään ja identiteettiin epälineaarisesti ja jopa tapahtumia ennakoiden. Life writing sijoittuu laajemmalle aika-akselille kuin tapahtumahistoriaa toistava kertomus. Keskeistä sille on subjektiin itseensä viittaavuus ja itsensä esillepano (self-referentiality, self-presentation) sekä erilaisia ilmaisumuotoja ottava innovatiivinen ote. Smith & Watsonin (2010) mukaan life writing kattaa kuusikymmentä erilaista omaelämäkerrallisuuden alalajia. Käsitteen käyttönotto merkitseekin siirtymää genrekäsityksestä erilaisiin diskursseihin ja toiminnallisiin käytänteisiin, jotka painottavat aiempaa selvemmin henkilökohtaisten muistojen ja omakohtaisten kokemusten jakamista ja niiden kautta vaikuttamista. Life writingin performatiivisuus ja narratiiviset aktit ovat omiaan luomaan paikan, jossa subjektipositioita ja identiteettejä koodataan, vahvistetaan ja rakennetaan; kysymyksessä on sanallinen toiminta ja suorittaminen pelkän raportoinnin tai kuvailemisen asemesta.

  Erikieliset vastineet

  life writingenglanti (English)

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  SmithS&WatsonJ2010

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 11.12.2023: Kirjallisuudentutkimus:life writing. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Kirjallisuudentutkimus:life writing.)