Kirjallisuudentutkimus:kehitysromaani

  Tieteen termipankista

  kehitysromaani

  kehitysromaani
  Määritelmä romaani, jossa on keskeistä henkilön sisäisen ja ulkoisen, yleensä myönteisen kehityksen ja persoonallisuuden kypsymisen kuvaus myötä- ja vastoinkäymisten kautta
  Selite

  Lajia edustavat esim. J. W. von Goethen Die Leiden des jungen Werthers (1774, suom. Nuoren Wertherin kärsimykset), Wilhelm Meisters Lehrjahre (1796, suom. Wilhelm Maisterin oppivuodet) ja sen jatko-osa Wilhelm Meisters Wanderjahre (1821), Gottfried Kellerin Der grüne Heinrich (1879-80, Viheriä Heikki), Charles Dickensin David Copperfield (1849-50, suom.).

  Romaanilaji syntyi alun perin Saksassa 1700-luvulla, jossa sitä kutsuttiin nimellä Bildungsroman. Sen alalajeja olivat Entwicklungsroman (kehitysromaani) ja Erziehungsroman (kasvatusromaani), mutta ne merkitsevät kuitenkin vivahde-eroin samaa kuin Bildungsroman. 1700-luvun loppupuolella Bildung-käsitteellä tarkoitettiin täydellistä humaniteettia (saksan humanität= inhimillisyys, ihmisyys, jalo sivistys), eli ihmisyyden korkeinta tilaa, joka voitiin saavuttaa juuri sisäisen ja ulkoisen kasvatuksen kautta. Romaanityypin varhaisin edustaja on Christoph Wielandin Geschichte des Agathon (1766-67, 1798), mutta sen tunnetuin ja merkittävimpänä pidetty teos on edellä mainittu Goethen kaksiosainen romaani.

  Kehitysromaani on lajina hyvä esimerkki yksilöllisyyden noususta 1700-luvulla: huomio kohdistui vahvasti yksilöiden tapoihin rakentaa maailmankuvaansa. Tuolloinen kehitysromaani tiivisti kuitenkin vain lähinnä keskiluokan porvarillisia elämänihanteita ja itseymmärrystä, eikä se siksi kuvastanut yhteiskuntaa kokonaisuudessaan. Bildungsromanin arvot koskivat siis varsin pienen kansanosan elämää.

  Suomalaisessa kirjallisuudessa kehitysromaaneja ovat mm. Arvid Järnefeltin Isänmaa (1893) ja Veljekset (1900) ja Toivo Pekkasen Tehtaan varjossa (1932). Myös Aleksis Kiven Seitsemää veljestä (1870) ja Eino Säisän romaanisarjaa Kukkivat roudan maat (1971-80) voi pitää eräänlaisina kollektiivisina kehitysromaaneina.

  Erikieliset vastineet

  Bildungsromansaksa (Deutsch)

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  MeretojaH&MäkikalliA2013, RantalaR&TurtiaK1990

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 23.2.2024: Kirjallisuudentutkimus:kehitysromaani. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Kirjallisuudentutkimus:kehitysromaani.)