Kielitiede:symboli

  Tieteen termipankista

  symboli

  Tarkastele käyttöesimerkkejä
  symboli
  Määritelmä kielellinen merkki, jonka muodon ja merkityksen mielivaltainen suhde on konventionaalinen eli sopimuksenvarainen
  Selite Symbolin merkitys perustuu yleensä tiedostamattomiin ja sanattomiin sosiaalisiin sopimuksiin ja opittuihin, vakiintuneisiin yhteyksiin muodon ja merkityksen välillä. Esimerkiksi suomen kissa, englannin cat ja inarinsaamen kaazi -sanojen muotoa ei voi perustella niiden merkityksellä eikä päinvastoin.
  Lisätiedot Ferdinand de Saussure kuvasi merkkiä kaksijakoisena merkitsimen (muodon) ja merkityn (sisällön) suhteena. Hänen semioottisesta näkemyksestään poikkeasi C.S. Peircen kuvaus merkin kolmijakoisesta suhteesta tarkoitteeseensa: symbolin lisäksi Peirce puhui myös ikonista ja indeksistä. Merkin ikonisuus, indeksisyys ja symbolisuus on sisäkkäistä; jokaisessa merkissä - myös symbolissa - ovat Peircen mukaan nämä kolme ulottuvuutta mukana, eri tavoin painottuneina. Ks. myös symboli.

  Erikieliset vastineet

  symbolenglanti (English)
  symbollkoltansaame (nuõrttsääʹmǩiõll)
  symbolapohjoissaame (davvisámegiella)

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  SaussureF1916, SaussureF2012, KarlssonF2004, JK2009, KohnE2013

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 25.6.2024: Kielitiede:symboli. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Kielitiede:symboli.)