JK2009

    Tieteen termipankista

    Ojutkangas, Krista, Meri Larjavaara, Matti Miestamo & Jussi Ylikoski 2009. Johdatus kielitieteeseen. Helsinki: WSOY.