SaussureF2012

From Tieteen termipankki

de Saussure, Ferdinand 2012. Yleisen kielitieteen kurssi. Suom. Tommi Nuopponen. Vastapaino.