Kielitiede:ikoni

  Tieteen termipankista

  ikoni

  ikoni
  Määritelmä kielellinen merkki, joka on jossain suhteessa samankaltainen esimerkiksi tarkoitteensa tai kuvaamansa ilmiön kanssa
  Selite Ikoni on terminä peräisin C.S. Peircen semiotiikasta, jossa se yhdessä symbolin ja indeksin kanssa edusti yhtä semioottisen merkin ulottuvuutta suhteessa objektiin eli tarkoitteeseen kielenulkoisessa maailmassa. Ikoni voi olla visuaalinen, tarkoitteensa kuva, kuten liikennemerkki tai graafinen diagrammi. Kielessä se voi olla esimerkiksi auditiivinen, kuuloon perustuva, kuten onomatopoeettiset verbit, jotka jäljittelevät luonnon tai sen olioiden tuottamia ääniä (röhkiä; röh). Kieliopillisiakin ilmiöitä voi tarkastella ikonisina: lauseen temaattisessa rakenteessa vanha ja tuttu tulee ensin teemana, uusi taas vasta sen jälkeen reemana. Ks. myös ikonisuus ja ikoni.

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  PeirceC1965, JK2009

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 2.12.2023: Kielitiede:ikoni. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Kielitiede:ikoni.)