KohnE2013

From Tieteen termipankki

Kohn, Eduardo 2013: How forests think. Toward an Anthropology beyond the Human. University of California Press.