Kielitiede:pragmatiikka

  From Tieteen termipankki

  pragmatiikka

  pragmatiikka
  Definition ilmausten merkityksen tutkimus ja tulkinta, joka perustuu puheen funktioihin, tilannekontekstiin ja puhujan suorittamaan päättelyyn
  Explanation Lingvistisen pragmatiikan juuret ovat mm. amerikkalaisessa semiotiikassa ja antropologisessa lingvistiikassa, anglosaksisessa arkikielen filosofiassa ja puheaktiteoriassa ja ranskalaisessa enonsiaation teoriassa. Monet pragmatiikan keskeiset tutkimuskohteet (kuten kielenulkoiset viittaussuhteet, indeksisyys tai deiksis) kuuluvat myös semantiikan ydinalueille ja pragmaattiset funktiot (puhefunktiot) ovat puolestaan läheisessä yhteydessä syntaktisten funktioiden, esimerkiksi lausetyyppien kanssa.
  Additional Information
  VISK2008 Pragmatiikka koskee merkityksen tilannekohtaista tulkintaa ja tämän tutkimusta, laajemmin yleensä kielen käytön tutkimusta. Merkityksen tutkimuksessa pragmatiikan ja semantiikan suhde on jatkuvasti keskustelunalainen.
  Larjavaara2007: On yhä tavallisempaa, että semantiikalla tarkoitetaan nimenomaan koodimerkitysten ja pragmatiikalla käytön merkitysten tutkimista --.
  KFT1993: Kielitieteessä pragmatiikkaan luetaan puheaktien ja ilmausten kontekstista riippuvien merkityspiirteiden tutkimus. Huomioon otettavia seikkoja tässä suhteessa ovat puhujan intentiot ja uskomukset, kuulijan tieto maailmasta, se mitä puhuja implikoi jotakin sanoessaan.

  Equivalents

  pragmatiikaSuomen romanikieli
  pragmaticsenglanti
  pragmáticaespanja
  pragmatiikinarinsaame
  pragmàticakatalaani
  pragmatikkkoltansaame
  pragmatikknorja
  pragmatihkkapohjoissaame
  pragmatiqueranska
  pragmatikruotsi
  Pragmatiksaksa

  Related Concepts

  Sources

  KFT1993, VISK2008, LarjavaaraMa2007, ELL, Pressman1994

  References

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 22.9.2023: Kielitiede:pragmatiikka. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Kielitiede:pragmatiikka.)