Kielitiede:pragmatiikka

From Tieteen termipankki

pragmatiikka

pragmatiikka
Definition ilmausten merkityksen tutkimus ja tulkinta, joka perustuu puheen funktioihin, tilannekontekstiin ja puhujan suorittamaan päättelyyn
Explanation Lingvistisen pragmatiikan juuret ovat mm. amerikkalaisessa semiotiikassa ja antropologisessa lingvistiikassa, anglosaksisessa arkikielen filosofiassa ja puheaktiteoriassa ja ranskalaisessa enonsiaation teoriassa. Monet pragmatiikan keskeiset tutkimuskohteet (kuten kielenulkoiset viittaussuhteet, indeksisyys tai deiksis) kuuluvat myös semantiikan ydinalueille ja pragmaattiset funktiot (puhefunktiot) ovat puolestaan läheisessä yhteydessä syntaktisten funktioiden, esimerkiksi lausetyyppien kanssa.
Additional Information
VISK2008 Pragmatiikka koskee merkityksen tilannekohtaista tulkintaa ja tämän tutkimusta, laajemmin yleensä kielen käytön tutkimusta. Merkityksen tutkimuksessa pragmatiikan ja semantiikan suhde on jatkuvasti keskustelunalainen.
Larjavaara2007: On yhä tavallisempaa, että semantiikalla tarkoitetaan nimenomaan koodimerkitysten ja pragmatiikalla käytön merkitysten tutkimista --.
KFT1993: Kielitieteessä pragmatiikkaan luetaan puheaktien ja ilmausten kontekstista riippuvien merkityspiirteiden tutkimus. Huomioon otettavia seikkoja tässä suhteessa ovat puhujan intentiot ja uskomukset, kuulijan tieto maailmasta, se mitä puhuja implikoi jotakin sanoessaan.

Equivalents

pragmatiikaSuomen romanikieli
pragmaticsenglanti
pragmatiqueranska
pragmatikruotsi
Pragmatiksaksa

Related Concepts

Sources

KFT1993, VISK2008, LarjavaaraMa2007, ELL, Pressman1994

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 29.11.2022: Kielitiede:pragmatiikka. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Kielitiede:pragmatiikka.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →