Kielitiede:viittaaminen

  Tieteen termipankista

  viittaaminen | viittaussuhde | referenssi

  viittaaminen
  viittaussuhde
  referenssi
  Määritelmä substantiivilausekkeiden (NP:iden) tarkoitteisiin kytkevä tehtävä
  Selite Esimerkiksi lauseessa Hän vaihtoi uuteen kouluun substantiivilausekkeet hän ja uuteen kouluun viittaavat kielenulkoisiin tarkoitteisiin. Tekstin lauseidenvälisiä semanttisia sidoksia edustavat viittaussuhteista anaforiset, kataforiset, samaviitteiset ja indeksaaliset viittaukset, jotka usein ovat pronomineja.

  Erikieliset vastineet

  referringenglanti (English)
  referensruotsi (svenska)

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  VISK2008, KFT1993

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 17.4.2024: Kielitiede:viittaaminen. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Kielitiede:viittaaminen.)