Kielitiede:indeksinen

From Tieteen termipankki

indeksinen | indeksaalinen | indeksikaalinen

indeksinen (ehdotettu)
indeksaalinen
indeksikaalinen
Definition sellainen kielellinen merkki, joka viittaa ilmaisutapahtumassa kontekstiinsa ja samalla muokkaa sitä
Explanation Kielen indeksaaliset eli indeksiset elementit kantavat merkityksessään aina tietoa puhetapahtumasta: sen osallistujista, paikasta, ajasta tai muista referentiaalisista piirteistä. Indeksisessä merkissä on eksistentiaalisen presupposition lisäksi myös performatiivinen puoli: sitä voidaan käyttää sekä kuvaamaan että aiheuttamaan kontekstuaalisia muutoksia.Tyypillisesti tähän ryhmään kuuluvat mm. persoona- ja demonstratiivipronominit (minä, sinä jne.; tämä, tuo jne.) aikamuodot eli tempukset sekä ajan ja paikan adverbit (nyt; täällä jne). Indeksisiä ovat myös monet tarkoitteettomat eli epäreferentiaaliset kielelliset merkit (esimerkiksi partikkelit, prosodia, murre), jotka vaikuttavat puheen tulkintaan. Termi on peräisin Peircen semiotiikasta.
Additional Information
VISK2008 Indeksaalisuus on kielitieteellisessä ja etenkin semioottisessa kirjallisuudessa käytetty, deiktisyyttä kattavampi nimitys. Sen alaan kuuluvat deiktiset pronominit ja adverbit kuten tämä, siellä, nyt, mutta myös muut kielen keinot, jotka välittävät tietoa kontekstipiirteistä, esim. puhujan sukupuolesta, murretaustasta, asemassa keskustelussa, asenteista ja reaktioista, ja vaikuttavat osaltaan tekstin tulkintaan. Tällaisia ovat esim. dialogipartikkelit joo tai niin. (» § 1427.)

Equivalents

indexicalenglanti
indexikalruotsi

Related Concepts

Sources

PeirceC1965, VISK2008, TCA, LarjavaaraMa2007, RojolaL&LaitinenL1998, PressmanJ1994

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 9.8.2022: Kielitiede:indeksinen. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Kielitiede:indeksinen.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →