Kielitiede:presuppositio

  Tieteen termipankista

  presuppositio

  presuppositio
  Määritelmä ilmauksen sisältämä taustaoletus, joka vaikuttaa sen tulkintaan
  Selite Presuppositio voi seurata ilmauksesta loogisesti (tai semanttisesti) esimerkiksi eksistentiaalisena oletuksena: lauseet En ole nähnyt Kevätuhria ja Olen nähnyt Kevätuhrin edellyttävät että Kevätuhri on olemassa. Lausumat Minua kehuttiin lakkokenraaliksi ja Minua haukuttiin lakkokenraaliksi sen sijaan (toisin kuin minua nimitettiin lakkokenraaliksi) implikoivat puhujan tiettyä tulkintaa tapahtumasta. (Ks. leksikaalinen ja pragmaattinen presuppositio.)

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  KFT1993, HakulinenA&KarlssonF1995, KarlssonF2004, LarjavaaraMa2007

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 23.2.2024: Kielitiede:presuppositio. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Kielitiede:presuppositio.)