Kielitiede:referentiaalisuus

From Tieteen termipankki

referentiaalisuus | denotaatio

referentiaalisuus
denotaatio
referentiaalinen merkitys
Definition ilmauksen kyky viitata kielenulkoiseen (tai fiktiiviseen) maailmaan
Explanation VISK (ks. § 1406) puhuu lähinnä referentiaalisen NP:n tarkoitteista, ja esimerkiksi puhetilanteen osallistujiin viittaavat indeksiset pronominit (kuten suomen minä, sinä tai me, te) ovatkin tyypillisiä referentiaalisia indeksejä. Mutta myös esimerkiksi verbin predikoivaa merkitystä tai funktiota voidaan kutsua referentiaaliseksi. Adjektiivi- ja adverbiaalilausekkeillakin on referentiaalinen merkitys, koska ne kuvaavat kielenulkoisen maailman asiaintiloja ja ominaisuuksia.
Additional Information
VISK2008 (1) Referentiaaliseksi merkitykseksi eli denotaatioksi sanotaan merkitystä siltä osin kuin ilmaus viittaa todelliseen tai kuviteltuun ulkomaailmaan (vrt. propositio). Esimerkiksi sanaa kissa voi käyttää tietystä oliotyypistä, sanaa harmaa tietystä ominaisuudesta ja sanaa juosta tietynlaisesta toiminnasta. Sen sijaan esim. partikkelien hei ja -han merkitys (Hei kissahan siellä juoksee) ei ole referentiaalista vaan ne kertovat lauseen tehtävästä vuorovaikutustilanteessa. (2) Referentiaalinen substantiivilauseke eli NP viittaa johonkin todelliseen tai kuviteltuun entiteettiin, NP:n tarkoitteeseen. Eri tilanteissa NP:llä voi olla eri tarkoite: esim. lausetta Lapsi ulkoiluttaa pientä koiraa voi käyttää eri lapsista ja eri koirista. Predikatiivina toimivalla NP:llä ei kuitenkaan viitata tarkoitteeseen; esim. lauseessa Rolle on pieni koira on puhe vain yhdestä tarkoitteesta, ja predikatiivi pieni koira luonnehtii sitä (ks. kuitenkin ekvatiivilause). Myös NP:n epäspesifinen tulkinta, kuten Haluaisin oman koiran, jättää referentiaalisuuden taka-alalle. (» § 1406.)

Equivalents

referentiaalibaSuomen romanikieli
referentialityenglanti

Related Concepts

Sources

SilversteinM1976, LaitinenL1992, EtelämäkiM2006, VISK2008

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 9.8.2022: Kielitiede:referentiaalisuus. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Kielitiede:referentiaalisuus.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →