Kielitiede:faktiivinen verbi

  Tieteen termipankista

  faktiivinen verbi

  faktiivinen verbi
  Määritelmä verbi, joka edellyttää, että sen täydennyksenä oleva että-lause on totta
  Selite Esimerkiksi mentaaliverbit tietää ja muistaa tai puheaktiverbit todeta ja pahoitella ovat faktiivisia. Lause tiedän, että hän tulee sisältää ennakko-oletuksen, että hän tulee on totta.
  Lisätiedot
  Vrt. verbijohdokseen viittaavaan termiin faktiivi, joka merkitsee aivan eri asiaa.
  VISK2008 Faktiivisiksi sanotaan verbejä, joiden lausetäydennys esitetään paikkansa pitävänä, esim. tietää, todeta, huomata, ymmärtää, myöntää, paheksua, valittaa: Tiedän, että hän tulee pian. Ks. ei-faktiivinen verbi kuten luulla (» § 1561).

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  VISK2008, KFT1993, Kiparsky&Kiparsky1971

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 22.2.2024: Kielitiede:faktiivinen verbi. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Kielitiede:faktiivinen verbi.)