Kielitiede:ei-faktiivinen verbi

  Tieteen termipankista

  ei-faktiivinen verbi

  ei-faktiivinen verbi
  Määritelmä verbi, jonka täydennyksenä olevan lauseen ilmaisevan asiantilan totuutta tai epätotuutta ei presupponoida eli siihen ei liity ennakko-oletuksia
  Selite Esimerkiksi verbit uskoa ja luulla ovat ei-faktiivisia verbejä: Uskon, että Liisa tuli kotiin tai Uskon Liisan tulevan eivät väitä, että Liisan tuleminen olisi totta tai epätotta.
  Lisätiedot
  VISK2008 Ei-faktiivisiksi sanotaan sellaisia verbejä kuin luulla, epäillä, kuvitella ja uskoa, joiden lausetäydennyksen ei esitetä olevan tosi, esim. Luulen, että hän tulee pian. Ks. faktiivinen verbi, esim. tietää (» § 1561).

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  Kiparsky&Kiparsky1971, HakulinenA&KarlssonF1995, VISK2008

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 27.2.2024: Kielitiede:ei-faktiivinen verbi. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Kielitiede:ei-faktiivinen verbi.)