Kasvitiede:varputurvekangas

  Tieteen termipankista

  varputurvekangas | Vatkg

  varputurvekangas
  Vatkg
  Määritelmä turvekangastyyppi, joka metsissä rinnastuu kuiviin kankaisiin ja luonnontilaisissa soissa isovarpu-, tupasvilla- ja lyhytkorsirämeisiin sekä mahdollisesti kangasrämeisiin ja lyhytkorsikalvakkanevoihin
  Selite Varputurvekankaat jaetaan edelleen kahteen luokkaan sen mukaan, onko ojitukseen otetun suon lähtötilanne ollut aito puustoinen suotyyppi (tyyppi I) vai sekatyyppinen tai avosuo (tyyppi II).

  Erikieliset vastineet

  dwarf shrub type drained peatland forestenglanti (English)
  ristorvmoruotsi (svenska)
  Reisermoorartige Moorheidesaksa (Deutsch)

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  LaineJ&ym2012

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 10.12.2023: Kasvitiede:varputurvekangas. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Kasvitiede:varputurvekangas.)