Kasvitiede:ruohoturvekangas

  Tieteen termipankista

  ruohoturvekangas | Rhtkg

  ruohoturvekangas
  Rhtkg
  Määritelmä turvekangastyyppi, joka rinnastuu metsissä lehtoihin tai lehtomaisiin kankaisiin ja luonnontilaisissa soissa etenkin lehto- tai ruohokorpiin, varsinaisiin lettokorpiin tai ruohoisiin sarakorpiin
  Selite Ruohoturvekankaat jaetaan edelleen kahteen luokkaan sen mukaan, onko ojitukseen otetun suon lähtötilanne ollut puustoinen aito suotyyppi (tyyppi I) vai sekatyyppinen tai avosuo (tyyppi II).

  Erikieliset vastineet

  herb-rich type drained peatland forestenglanti (English)
  örttorvmoruotsi (svenska)
  Kraut- und Grasartige Moorheidesaksa (Deutsch)

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  LaineJ&ym2012

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 23.4.2024: Kasvitiede:ruohoturvekangas. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Kasvitiede:ruohoturvekangas.)