LaineJ&ym2012

    Tieteen termipankista

    Laine, J., Vasander, H., Hotanen, J.-P., Nousiainen, H., Saarinen, M. & Penttilä, T. 2012: Suotyypit ja turvekankaat – opas kasvupaikkojen tunnistamiseen. – METLA, Helsingin yliopisto & Metsäkustannus, Hämeenlinna. 160 s.