Kasvitiede:jäkäläturvekangas

  Tieteen termipankista

  jäkäläturvekangas | Jätkg

  jäkäläturvekangas
  Jätkg
  Määritelmä turvekangastyyppi, joka metsissä rinnastuu karukkokankaisiin ja luonnontilaisissa soissa rahka- ja keidasrämeisiin sekä rahka- ja lyhytkorsinevoihin
  Selite Jäkäläturvekankaat jaetaan edelleen kahteen luokkaan sen mukaan, onko ojitukseen otetun suon lähtötilanne ollut puustoinen aito suotyyppi (tyyppi I) vai sekatyyppinen tai avosuo (tyyppi II).

  Erikieliset vastineet

  Cladonia type drained peatland forestenglanti (English)
  lav-ljungtorvmoruotsi (svenska)
  Flechtenartige Moorheidesaksa (Deutsch)

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  LaineJ&ym2012

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 10.12.2023: Kasvitiede:jäkäläturvekangas. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Kasvitiede:jäkäläturvekangas.)