Kasvitiede:lehtoturvekangas

  Tieteen termipankista

  lehtoturvekangas | turvelehto

  lehtoturvekangas
  turvelehto
  Määritelmä turvekangastyyppi, joka rinnastuu metsissä lehtoihin ja luonnontilaisissa soissa niiden ravinteisimpiin suotyyppeihin sekä puustoisissa aidoissa että sekatyyppisissö soissa.
  Selite

  Lehtoturvekangas kehittyy ojituksen seurauksena ohuturpeisesta lehtokorvesta ja lettokorvesta.

  Käytännön metsätaloudessa nämä turvekankaat käsitellään yleensä ruohoturvekangas (II), joskus myös ruohoturvekangas (I) -luokkaan kuuluvina.

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  LaineJ&ym2012

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 23.4.2024: Kasvitiede:lehtoturvekangas. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Kasvitiede:lehtoturvekangas.)