Kasvitiede:mustikkaturvekangas

  Tieteen termipankista

  mustikkaturvekangas | Mtkg

  mustikkaturvekangas
  Mtkg
  Määritelmä turvekangastyyppi, joka metsissä rinnastuu tuoreisiin kankaisiin ja luonnontilaisissa soissa mustikka- ja kangaskorpiin, varsinaisiin sarakorpiin, ruohoisiin sararämeisiin, ruohoisiin saranevoihin sekä mahdollisesti varsinaisiin lettorämeisiin ja varsinaisiin lettoihin
  Selite Mustikkaturvekangas jaetaan edelleen kahteen luokkaan sen mukaan, onko ojitukseen otetun suon lähtötilanne ollut puustoinen aito suotyyppi (tyyppi I) vai sekatyyppinen tai avosuo (tyyppi II).

  Erikieliset vastineet

  Vaccinium myrtillus type drained peatland forestenglanti (English)
  blåbärstorvmoruotsi (svenska)
  Heidelbeer Moorheidesaksa (Deutsch)

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  LaineJ&ym2012

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 27.2.2024: Kasvitiede:mustikkaturvekangas. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Kasvitiede:mustikkaturvekangas.)