Kasvitiede:turvekangas

  Tieteen termipankista

  turvekangas

  turvekangas
  Määritelmä suoalueen ojituksen vaihe, jossa suokasvillisuus on varsin pitkälti korvautunut kasngasmetsien kasvillisuudella
  Selite

  Turvekankaan raja astetta märempään ojitusvaiheeseen, muuttumaan, ei ole kovin tarkka. Yleisesti yhtenä rajatekijänä mainitaan suosammalien peittävyys, joka ei saisi ylittää 25 %:a, jotta aluetta voitaisiin sanoa turvekankaaksi.

  Turvekankaiden nimet pohjautuvat osittain metsätyyppien nimiin. Turvekangasluokkia on 5(-6), joista kukin voidaan jakaa vielä kahteen alaluokkaan sen mukaan, kuinka puustoinen on lähtötilanne ollut metsäojitukseen ryhdyttäessä. Huomionarvoista on, että turvekangasvaiheessa yli 30 luonnontilaista suotyyppiä on typistynyt 5/10 tyypiksi.

  vrt. ojikko ja muuttuma.

  Erikieliset vastineet

  drained peatland forestenglanti (English)
  torvmoruotsi (svenska)
  Moorheidesaksa (Deutsch)

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  Päivänen 2007, LaineJ&ym2012

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 23.4.2024: Kasvitiede:turvekangas. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Kasvitiede:turvekangas.)