Geologia:kalliopohjavesi

  Tieteen termipankista

  kalliopohjavesi

  kalliopohjavesi
  Määritelmä kallioperän vedellä kyllästyneissä osissa oleva vesi[1]  
  Selite

  Kalliopohjavesi muodostuu kallioperässä oleviin huokosiin. Kallioperän huokoset ovat voineet muodostua esimerkiksi kallioperän rakoilun, sedimenttikiviin jääneen huokostilan tai karstiympäristöissä tapahtuvan kallioperän liukenemisen vuoksi.  

  Suomessa kalliopohjavedellä tarkoitetaan yleensä kallioperän raoissa ja ruhjeissa olevaa pohjavettä, sillä suurin osa kallioperää muodostavista kivilajeista ovat melko tiiviitä. Tästä syystä Suomen kallioperää muodostavien lohkojen reunaosat ja kallioperän murrosvyöhykkeet ovat tärkeitä kalliopohjaveden esiintymisalueita (HyvärinenJ2020). Kalliopohjaveden esiintymiseen vaikuttaa myös kivilajin rakoiluominaisuudet ja eri kivilajien kontaktin mahdollinen rikkonaisuus (HyvärinenJ2020).  

  Kalliopohjaveden osallistumisessa hydrologiseen kiertoon ja muissa pohjaveden ominaisuuksissa voi olla paikallisesti suurta vaihtelua. Isotooppitutkimusten perusteella kalliopohjavesi voi osallistua hydrologiseen kiertoon jopa kilometrien syvyydestä.

  Pohjavettä voi kallioperässä esiintyä ainakin 11 kilometrin syvyydessä (Kremenetsky&Ovchinnikov1986).

  Kalliopohjavesi voidaan syvyyden perusteella jakaa matalaan ja syvään kalliopohjaveteen. Syvyyden lisäksi kalliopohjavettä voidaan luokitella esimerkiksi sen kemiallisen koostumuksen ja iän mukaan (Hebig&al2012).

  Kalliopohjaveden koostumus vaihtelee usein syvyyden mukaan: veden suolaisuus lisääntyy yleensä syvemmälle mentäessä. Kalliopohjaveden koostumukseen vaikuttaa esimerkiksi kallioperän kivilajit ja mikrobitoiminta. (KietäväinenR2017 ja lähteet siellä.)
  Lisätiedot

  Porakaivot hyödyntävät kalliopohjavettä.  

  Kalliopohjaveden yhteydessä saatetaan käyttää termiä kiteinen kallioperä. Suomessa “kiteinen kallioperä” viittaa usein magmaattisiin ja metamorfisiin kivilajeihin. Termin määritelmä ei kuitenkaan ole yksiselitteinen. Lisätietoa tästä aiheesta voi lukea Lehtosen (2023) artikkelista "Peruskallio – Suomen kallioperätermistön tarpeeton kivijalka?"[2].  

  Käsitesivun ovat kirjoittaneet FT Elina Lehtonen ja FT Riikka Kietäväinen.

  Käsitesivu on päivitetty hydrogeologiaan ja ympäristögeologiaan liittyvässä termiprojektissa.

  1. SuomenVesiyhdistys2005
  2. LehtonenE2023

  Erikieliset vastineet

  bedrock groundwaterenglanti (English)
  berggrundvattenruotsi (svenska)

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  SuomenVesiyhdistys2005, Korkka-NiemiK&SalonenV-P1996, KietäväinenR2017, LehtonenE2023, HyvärinenJ2020, Kremenetsky&Ovchinnikov1986, Hebig&al2012

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 24.5.2024: Geologia:kalliopohjavesi. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Geologia:kalliopohjavesi.)