Geologia:matala kalliopohjavesi

  Tieteen termipankista

  matala kalliopohjavesi

  Tarkastele käyttöesimerkkejä
  matala kalliopohjavesi
  Määritelmä kalliopohjavesi, joka ulottuu enintään 300 metrin syvyyteen kallioperässä[1]  
  Selite

  Kalliopohjavesi voidaan jakaa matalaan ja syvään kalliopohjaveteen

  Termipankissa oleva matalan kalliopohjaveden määritelmä pohjautuu Riikka Kietäväisen väitöskirjaan (KietäväinenR2017).

  On hyvä huomioida, että kirjallisuudessa syvän pohjaveden määritelmä vaihtelee jonkin verran, eikä syvän ja matalan kalliopohjaveden rajalle ole yhtä kansainvälisesti sovittua lukemaa. Esimerkiksi Kang ja muut (2019) määrittelevät Yhdysvaltojen kalliopohjavesiä koskevassa tutkimuksessa matalan ja syvän pohjaveden rajaksi 150 metriä. Ferguson ja muut (2021) taas määrittelevät syvän kalliopohjaveden 2–10 kilometrin syvyydessä olevaksi vedeksi. Syvyyden lisäksi kalliopohjavettä voidaan luokitella esimerkiksi sen kemiallisen koostumuksen ja iän mukaan (Hebig&al2012).

  Kalliopohjaveden koostumus vaihtelee usein syvyyden mukaan: veden suolaisuus lisääntyy yleensä syvemmälle mentäessä. Kalliopohjaveden koostumukseen vaikuttaa esimerkiksi kallioperän kivilajit ja mikrobitoiminta. (KietäväinenR2017 ja lähteet siellä.)
  Lisätiedot

  Käsitesivun ovat kirjoittaneet FT Elina Lehtonen ja FT Riikka Kietäväinen.

  Käsitesivu on päivitetty hydrogeologiaan ja ympäristögeologiaan liittyvässä termiprojektissa.

  Erikieliset vastineet

  shallow bedrock groundwaterenglanti (English)

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  KietäväinenR2017, Kang&al2019, Ferguson&al2021, Hebig&al2012

  Alaviitteet

  1. KietäväinenR2017

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 13.6.2024: Geologia:matala kalliopohjavesi. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Geologia:matala kalliopohjavesi.)