Korkka-NiemiK&SalonenV-P1996

    Tieteen termipankista

    Korkka-Niemi, K. & Salonen, V.-P. 1996. Maanalaiset vedet - pohjavesigeologian perusteet. Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen julkaisuja A:50, Vammalan Kirjapaino Oy.