Geologia:pohjavesi

  Tieteen termipankista

  pohjavesi

  pohjavesi
  Määritelmä vesi, joka kokonaan täyttää maaperässä ja kallioperässä olevaa huokostilaa
  Selite

  Pohjavesi on maanpinnan alaista vettä, joka on kokonaan vedellä kyllästyneessä osassa maankamaraa. Osittain kyllästyneessä osassa olevaa vettä kutsutaan maavedeksi.

  Yllä olevan määritelmän lisäksi pohjavesi voidaan käsittää myös laajempana käsitteenä, ja pohjavedeksi voidaan luokitella kaikki maan pinnan alainen vesi, koska "pohjaveden muodostumiseen ja etenkin laatuun vaikuttaa suuresti se, mitä tapahtuu veden virratessa maaperän kyllästymättömän vyöhykkeen läpi pohjavedeksi" (Korkka-NiemiK&SalonenV-P1996).

  Pohjavesi on geologinen luonnonvara.
  Lisätiedot Katso myös Ympäristötieteet:pohjavesi.

  Erikieliset vastineet

  groundwaterenglanti (English)
  grundvattenruotsi (svenska)

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  GeologiaFi, SuomenVesiyhdistys2005, Korkka-NiemiK&SalonenV-P1996

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 23.4.2024: Geologia:pohjavesi. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Geologia:pohjavesi.)