SuomenVesiyhdistys2005

    Tieteen termipankista

    Suomen Vesiyhdistys, 2005. Sanasto. Teoksessa: Kinnunen, T. (toim.), Pohjavesitutkimusopas - Käytännön ohjeita. Vammalan Kirjapaino Oy, s. 152–163. https://www.vesiyhdistys.fi/pdf/Pohjavesiopas.pdf