HyvärinenJ2020

    Tieteen termipankista

    Hyvärinen, J. 2020. Kangasniemen Syvälahden pohjavesialueen geologisen rakenteen selvitys 2019–2020. Geologian tutkimuskeskus, Tutkimustyöraportti 13/2020. https://tupa.gtk.fi/raportti/arkisto/13_2020.pdf