Filosofia:subjektiivisuus

From Tieteen termipankki

Tällä käsitteellä ei ole otsikon muodostavia nimityksiä.

Definition yksittäisen mielen näkökulma johonkin aiheeseen
Explanation Subjektiivinen liittyy yksilön ja maailman väliseen suhteeseen. Jokin voi olla jostakin tekijästä, subjektista riippuvainen. Nietzschen perspektivismin mukaan voi olla vain subjektiivisia arvostelmia ja useimmat nykyfilosofit ovat samaa mieltä, tosin esimerkiksi Nagelin mukaan objektiivisuuden ja subjektiivisuuden välissä on lukuisia välimuotoja. Subjektiivinen viittaa siis yksilön näkökulmaan, minkä vuoksi sillä on suuri merkitys puhuttaessa eettisistä ja esteettisistä arvostelmista.
Edmund Husserlin (1859-1938) fenomenologiassa subjektiivisuus on keskeinen tutkimuskohde, ja sama pätee eksistentialismiin, jonka lähtökohtana on yksityisen ihmisen yksityinen oleminen, hänen subjektiivisesti koettu tietoisuutensa. Siten Descartesin cogito-argumentti on peruslähtökohta sekä fenomenologialle että eksistentialismille.

Sources

SalonenT2008, KeinänenJVadenT2011, SaarinenE2002

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 26.3.2023: Filosofia:subjektiivisuus. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Filosofia:subjektiivisuus.)