SaarinenE2002

    From Tieteen termipankki

    Esa Saarinen, "Fenomenologia ja eksistentialismi", teoksessa Ilkka Niiniluoto ja Esa Saarinen (toim.), Nykyajan filosofia. WSOY, Helsinki 2002.