Filosofia:perspektivismi

  Tieteen termipankista

  perspektivismi

  perspektivismi
  Määritelmä ihmisen käsitysten ja ajattelutapojen riippuvuus hänen omista perusratkaisuistaan, maailmankatsomuksestaan tai ajan yleisistä näkemyksistä
  Selite Perspektivismi korostaa toimijan näkökulmaa, joka voi olla yleinen (esimerkiksi havaintomekanismit) tai kulttuurin, historian, kielen, yhteiskuntaluokan tai sukupuolen määräämä. Koska voi olla monia perspektiivejä, voi myös olla erilaisia totuusperheitä eikä voida ratkaista mikä näkökulma on paras. Toisin sanoen ei voi olla mitään yhtä oikeaa käsitystä tai kuvausta todellisuudesta. Termi liitetään yleensä Friedrich Nietzschen (1844-1900) filosofiaan. Nietzschen mukaan totuus ei kuitenkaan edellytä täydellistä tietoa (siis mahdollisimman monia näkökulmia), vaan hän innostaa oppineita pyrkimään mahdollisimman yksilölliseen näkökulmaan. Objektiivisuus ei ole epäpersoonallista totuuden pohdintaa, vaan kyky siirtyä yksilöllisestä näkökulmasta toiseen.

  Erikieliset vastineet

  perspectivismenglanti (English)

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  BlackburnS1996, CraigE1998, SaarinenE1994

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 24.4.2024: Filosofia:perspektivismi. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Filosofia:perspektivismi.)