Filosofia:subjektivismi

  Tieteen termipankista

  subjektivismi

  subjektivismi
  Määritelmä katsomus, jonka mukaan kaikki tieto ja arvot ovat yksipuolisia, erehdyksille alttiita, aikaan ja kulttuuriin sitoutuneita esittäjänsä tarkastelutavan mukaisia tai maailmankatsomuksen sävyttämiä
  Selite Subjektivismi on tiedostavan minän tai subjektin asemaa painottava näkemys. Tietoteoreettisen subjektivismin mukaan tiedostavan minän omat aistimukset ovat ensisijaisia mahdollisen tiedon lähteitä. Metafysiikassa subjektivismi tarkoittaa näkemystä, että todellisuuden perimmäiset rakenteet ovat mielen heijastumaa. Subjektivistisia piirteitä on usein idealistisissa teorioissa. Etiikassa subjektivismilla ymmärretään käsitystä, jonka mukaan moraaliväittämät ovat raportteja esittäjänsä moraalituntemuksista. Metafysiikassa subjektivistisia painotuksia esiintyy usein idealismin eri muodoissa, joille yhteistä on että todellisuuden perimmäiset rakenteet katsotaan mielen heijastumiksi.

  Erikieliset vastineet

  subjectivismenglanti (English)

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  SalonenT2008, SaarinenE1994

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 27.2.2024: Filosofia:subjektivismi. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Filosofia:subjektivismi.)