Filosofia:cogito-argumentti

  Tieteen termipankista

  cogito-argumentti

  Tarkastele käyttöesimerkkejä
  cogito-argumentti
  Määritelmä Descartesin argumentti, jonka mukaan ajatteleva olio on olemassa ainakin niin kauan kuin ajattelee
  Selite Cogito-argumentin esitti ensimmäisenä Augustinus (354-430), mutta tunnetuimman muotoilun cogito, ergo sum eli Ajattelen, siis olen esitti René Descartes (1596-1650) teoksessaan Metodin esitys. Sen mukaan ajatteleva olio on välttämättä olemassa, sillä ajattelun hävitessä katoaa myös olemassaolo. Perusteellisin keskustelu argumentista löytyy Descartesin toisesta Mietiskelystä.
  Argumentilla on keskeinen merkitys paitsi Descartesin omalle dualismille, myös nykyajan mielenfilosofialle, fenomenologialle ja eksistentialismille.

  Erikieliset vastineet

  cogito-argumentenglanti (English)

  Lähikäsitteet


  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 13.6.2024: Filosofia:cogito-argumentti. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Filosofia:cogito-argumentti.)